Ο μικρός Μανουήλ κι η Σολομώντεια Λύση

Συγγραφέας: Γιάννης Καλατζόπουλος

Σκηνοθέτης: Αννέτα Παπαθανασίου