Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας

ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας  ( ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας )λειτουργεί από το 1982 ως ΝΠΔΔ και από το 1985 ως ΝΠΙΔ, Δημοτική Επιχείρηση, με την επωνυμία Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας.
Διατηρεί δύο σκηνές, την Παιδική και την Κεντρική, οι οποίες στεγάζονται στην οδό Δημοσθένους, αριθμός 2.
Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Καλαμάτας βάσει Προγραμματικής Σύμβασης.
Από το 2009 το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας λειτουργεί στα πλαίσια της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ»

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΠΕΘΕΚ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΜΦΥΛΙΑ ΕΠΗ


Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 4/12/2021

ΔΗΠΕΘΕΚ