Απατεών (ο Φιάκας)

Συγγραφέας: Δημοσθένης Μισιτζής
Σκηνοθέτης: Φίλιππος Σοφιανός