Ο κάθε χώρος επιδρά στο ύφος της παράστασης

Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ: Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΑ”