ΣΚΟΠΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Οι γενικές κατευθύνσεις που χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας είναι:

• Ο συνδυασμός του ψυχαγωγικού, ενημερωτικού και παιδευτικού χαρακτήρα του θεάτρου
• Η προσπάθεια να υπηρετηθεί η ευαισθησία και το καλό γούστο
• Η έμφαση στο κλασικό δραματολόγιο αλλά και η σημαντική παρουσία των σύγχρονων αναζητήσεων
• Η προβολή της ελληνικής θεατρικής παράδοσης
• Η προβολή κορυφαίων έργων της παγκόσμιας δραματουργίας
• Η ιδιαίτερη μέριμνα για την θεατρική και αισθητική αγωγή του παιδικού κοινού
• Η έρευνα και η μελέτη του Αρχαίου Δράματος
• Η έρευνα πάνω σε νέους εκφραστικούς τρόπους
• Η έκδοση νέων κειμένων και μεταφράσεων
• Η παραγγελία νέων έργων σε δόκιμους συγγραφείς με θεματογραφία και προβληματική της εποχής μας
• Η προσπάθεια να προσελκυστούν στην Καλαμάτα σημαντικοί καλλιτεχνικοί συνεργάτες
• Η συστηματική δουλειά στην κατεύθυνση της πολιτιστικής αποκέντρωσης